Achtergrond

Het Veiligheidshuis Drenthe is een netwerksamenwerkingsverband, dat partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk.

In het Veiligheidshuis Drenthe participeren onder andere:

- Gemeenten
- Openbaar Ministerie
- Politie
- Raad voor de Kinderbescherming
- Reclasseringsorganisaties
- Zorg- en welzijnsorganisaties

 
Veiligheidshuis Drenthe: waar dwang, drang en zorg samenkomen.

Nieuws

Week tegen Kindermishandeling
Jaarlijks 119.000 kinderen die slachtoffer worden van kindermishandeling in welke vorm dan ook is...
lees meer...

Symposium "Meer dan een crimineel"
10 juni 2016
lees meer...

Ketenmanager
Vanaf 1 maart jl. is Rianne Folkerts gestart als ketenmanager Veiligheidshuis Drenthe. Voor...
lees meer...

'Explanimation': helder filmpje waarin in 3 minuten tijd op een heldere en krachtige wijze wordt uitgelegd wat een Veiligheidshuis is en waar het voor staat.

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

 

 


© 2017 Veiligheidshuis Drenthe
Powered by knoop.frl